อุปกรณ์เสริม

Boat series are light-weight but high-performance and high capacity boat constructed with a solid, shaped hull and flexible tubes at the gunwale. The design is stable and seaworthy. The inflatable collar allows the vessel to maintain buoyancy even if a large quantity of water is shipped aboard due tobad sea conditions.

63


Stearns Men's V1 Hydroprene PFD

เสื้อพยุงตัวของ Stearns ที่พัฒนามาเพื่อการใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวสูง หรือในกีฬาทางน้ำที่จำเป็นต้องมีความคล่องแคล่วว่องไว

3,300.- บาท