อุปกรณ์เสริม

Boat series are light-weight but high-performance and high capacity boat constructed with a solid, shaped hull and flexible tubes at the gunwale. The design is stable and seaworthy. The inflatable collar allows the vessel to maintain buoyancy even if a large quantity of water is shipped aboard due tobad sea conditions.

64


Revere SportMax Inflatable PFD

เสื้อชูชีพที่เล็กที่สุดและเบาที่สุดของ Revere รุ่น sport max ที่มีค่าความลอยตัวสูงถึง 22 lbs และทำจากวัสดุชั้นเลิศมาตราฐาน Rever

5,990.- บาท