อุปกรณ์เสริม

Boat series are light-weight but high-performance and high capacity boat constructed with a solid, shaped hull and flexible tubes at the gunwale. The design is stable and seaworthy. The inflatable collar allows the vessel to maintain buoyancy even if a large quantity of water is shipped aboard due tobad sea conditions.

67


Stearns Hydropene PFD

เสื้อพยุงตัวสำหรับเด็กอ่อน น้ำหนักตัว ต่ำกว่า 12 กิโล

ผลิตจากวัสดุ Antimicrobial กั้นเชื้อรา มีน้ำหนักเบา และ สบายในการสวมใส่
ข้อควรระวังในการใช้ เสื้อพยุงตัว คือควรเลือกที่ขนาดให้เหมาะสม เนื่องจากเสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัวเป็นอปุกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้กับคนทั่วไป จึงควรจะมีการทดลองใช้ในสระว่ายน้ำว่าเสื้อแบบนั้นๆเหมาะกับสรีระของเด็กหรือไม่อย่างไร

1,750.- บาท